4 Sept 2012

Facts about miracle fruit (miraculin revisited - part 2:2)

Short introduction in Norwegian: I anledning at jeg deltok i en episode om mirakelfrukt på Schrödingers katt på NRK (og YouTube) publiserer jeg to blogginnlegg om temaet. Det første innlegget handler om smakstesting av mirakelfrukt. Innlegget nedenfor er del 2 av 2 og er en samling fakta om mirakelfrukt med referanser til forskningslitteratur. Siden denne bloggen normalt er på engelsk fortsetter jeg herved på engelsk.

On the occasion of me attending an episode of the Norwegian popsci TV series "Schrödingers katt" (and YouTube) about miracle fruit I post two entries on miracle fruit and its key constituent miraculin. The first post describes a tasting of miracle fruit with a number of sour foods. The second post below is a collection of facts about miracle fruit based on research literature. Part 2:2 below is divided into the following main topics: