29 May 2005

Start/oppstart

Hensikten med å opprette denne bloggen er at jeg skal kunne poste og reflektere over (natur-)vitenskap, mat, utdanning, musikk og helst det som ligger i skjæringspunktet at minst tre av disse på samme tid. Skal jeg skrive på engelsk eller norsk? Begge deler? Jeg vet ikke. Vi får se


The point of starting this blog is for me to be able to post and ponder on (natural) science, food, education, music and preferable what is a combination of at least three of these at one time. Should I write in Norwegian or English? Both maybe? I don't know. Time will show.

Erik

No comments:

Post a Comment

Please add your comments